ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ,ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ E-MAIL ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ SUBMIT

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 25, 2010

Πολύτεκνοι και στατιστικά στοιχεία εκπαίδευσης.

Παραθέτω ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία όπως έχουν παρουσιαστεί στο site της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

Ο αριθμός των παιδιών κάτω των 5 ετών αυξάνεται τα τελευταία 6 χρόνια με ρυθμό 1,66%

Ο αριθμός των παιδιών κάτω των 5 ετών αυξάνεται τα τελευταία 7 χρόνια με ρυθμό 1,38%
Ο αριθμός των παιδιών κάτω των 5 ετών αυξάνεται τα τελευταία 12 χρόνια με ρυθμό 0,43%.
Για πρώτη φορά μετά το 1981 η μεταβολή του αριθμού των παιδιών κάτω των 5 ετών είχε θετικό πρόσημο το 2004 και συνεχίζει να αυξάνεται με ρυθμό 2% κατά το 2007, 1,64% το 2008 και 2,48% το 2009. (Πίνακας 1)
Από το 2003 και μετά έχουμε μια σαφή αύξηση του αριθμού των γεννήσεων με το να φτάνουν το 2009 τις 117866 αριθμός που έχει να παρατηρηθεί από το 1986. (Πίνακας 2)
Η εφαρμογή του Πολυτεκνικού προγράμματος το 1991 καθώς και το άνοιγμα των συνόρων, πολύ λίγο βελτίωσαν την κατάσταση (από το -1,99% της μεταβολής του αριθμού παιδιών κάτω των 5 ετών της περιόδου 1978-1990 βελτιώθηκε στο -0,66% την περίοδο 1991-2003).
Ποτέ άλλοτε τα τελευταία 30 έτη δεν παρατηρήθηκε ανάλογη αύξηση ανά τετραετία, πενταετία και δεκαετία. (Πίνακας 1,2,3,4).
Η εφαρμογή του Ν.3255/2004 και τα μέτρα στήριξης για τους τρίτεκνους και ο Ν.3454/2006 όπως φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία είναι μέτρα προς την σωστή κατεύθυνση για την επίλυση του Δημογραφικού Προβλήματος.
Ο αριθμός των παιδιών των πολυτέκνων που ανήκουν στο Μαθητικό δυναμικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης ανέρχεται σε 258907 μαθητές/τριες.
Ο αριθμός αυτός αποτελεί το 18,70% του συνόλου των μαθητών / τριων. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά των πολυτέκνων γεμίζουν 2799 σχολικές μονάδες και δημιουργούν 27543 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών.
Από στοιχεία του ΟΓΑ προκύπτει ότι το πολυτεκνικό επίδομα καταβάλλεται για 438827 παιδιά (2007) κάτω των 23 ετών που αντιστοιχούν σε 82974 οικογένειες.
Μέσος όρος 5,29 παιδιά ανά οικογένεια πολυτέκνων με παιδιά κάτω των 23 ετών.
Από στατιστικά στοιχεία της Eurostat προκύπτει ότι το μαθητικό δυναμικό αποτελεί κατά Μ.Ο. το 59% των παιδιών κάτω των 23 ετών, τα τελευταία 30 έτη.
Δημογραφικό σημαίνει, πρόβλημα στην οικονομία, στην άμυνα της χώρας, στην ανάπτυξη της χώρας, στο ασφαλιστικό, στην υγεία, στη παιδεία και στη κοινωνική συνοχή.

Πίνακας 1. Πλήθος και μεταβολή αριθμού παιδιών κάτω των 5 ετών τα τελευταία 30 έτη από το 1978-2009 (ανά έτος, ανά τετραετία, ανά πενταετία, ανά δεκαετία, ανά δεκαπενταετία και προβολή τους ανάλογα τις δράσεις στην κοινωνική πολιτική)

ΕΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑ 4 ΕΤΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑ 5 ΕΤΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑ 10 ΕΤΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑ 15 ΕΤΗ
Μ.Ο.
ΔΡΑΣΕΙΣ
1978
702254
/
/
/
-1,25%
-1,89%
-1,99%
1979
713518
1,60%
0,38%
0,15%
1980
716816
0,46%
-0,21%
-0,50%
1981
718362
0,22%
-0,74%
-1,20%
1982
712900
-0,76%
-1,55%
-1,92%
1983
707370
-0,78%
-2,21%
-2,55%
1984
695864
-1,63%
-3,00%
-3,24%
1985
674700
-3,04%
-3,64%
-3,76%
1986
651919
-3,38%
-3,94%
-4,00%
1987
626226
-3,94%
-4,15%
-3,89%
1988
599916
-4,20%
-3,88%
-3,05%
-1,65%
1989
574468
-4,24%
-2,77%
-2,22%
1990
550185
-4,23%
-1,72%
-1,41%
1991
534512
-2,85%
-0,70%
-0,61%
-0,66%
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1992
535827
0,25%
-0,05%
-0,09%
1993
535580
-0,05%
-0,18%
-0,24%
0,236%
17 έτη
1994
534725
-0,16%
-0,29%
-0,35%
1995
533528
-0,22%
-0,40%
-0,46%
1996
532056
-0,28%
-0,52%
-0,58%
1997
529347
-0,51%
-0,66%
-0,82%
1998
526161
-0,60%
-0,89%
-0,89%
0,43%
12 έτη
1999
522431
-0,71%
-0,96%
-0,82%
2000
518125
-0,82%
-0,85%
-0,44%
2001
510710
-1,43%
-0,34%
0,00%
2002
506210
-0,88%
0,36%
0,53%
2003
504864
-0,27%
0,89%
1,38%
επταετία
2004
510923
1,20%
1,66%
εξαετία
1,66%
ΝΟΜΟΣ 3255/2004 ΝΟΜΟΣ 3454/2006
2005
517910
1,37%
2006
524376
1,25%
2007
534848
2,00%
2008
543615
1,64%
2009
557120
2,48%

European Commission Eurostat >a Average population by five-year age groups
Πίνακας 2. Πλήθος παιδιών κάτω των 23 ετών κατ΄έτος από το 1980 – 1990
ΕΤΟΣ1980a001982a001983a001984a001985a001986a001987a001988a001989a001990a00
y0 Less than 1 year146940138600133787130892124100121847116303111490107186103730
y1 1 year144942146600138808135093130800126114120540115213110353105856
y2 2 years141856144800147032138293135100129962124388119070113623108381
y3 3 years143980142300145226146593138300134833129851123999118779113341
y4 4 years139098140600142517144993146400139163135144130144124527118877
y5 5 years142330143417140215142202144700142617139740135734130618124540
y6 6 years135636137617143515140300142200145086143236140554136456130948
y7 7 years139232142518137814144000140500146747145614144056141392137439
y8 8 years140868135117142514138000144100147859147129146269144974142899
y9 9 years154364137917135214142700138100148637148089147571146929147354
y10 10 years151922140598137688135310142400149271148780148344147964147823
y11 11 years155788153397140887137708135600149847149364148989148496148590
y12 12 years163959150397153386141008137800150458149919149535149158147990
y13 13 years157064153697150087153309140800151099150487150076149691149885
y14 14 years154577162597153486149909153000151774151128150577150254150411
y15 15 years147909154707162491153710149800152329151814151213150608151296
y16 16 years143704152807154191162512153300152549152473151932151234150223
y17 17 years143779149507152491154312162100152186152851152692152031151360
y18 18 years139216143907149590152812154400151084152689153261153048152395
y19 19 years150586139906143691149312152500149289151676153320154036154092
y20 20 years145490138210139905144095149300146998149751152370154419154928
y21 21 years142624154510138306139096144200144665147194150269153568156578
y22 22 years136144145910154106137995138700142662144531147360151205156154
y23 23 years136847136012146705153295138800141304142367144304147866152754
ΣΥΝΟΛΟ3498855348564834836523467449343700034683803445058341834233884153357844
ΜΑΘ.ΔΥΝ.2070348205820020535692047792203880020915432083313207080320528532033153
% ΜΑΘ.ΔΥΝ59%59%59%59%59%60%60%61%61%61%
European Commission Eurostat > treePopulation by age on 1. January of each year
Πίνακας 3. Πλήθος παιδιών κάτω των 23 ετών κατ΄έτος από το 1991 - 1999
ΕΤΟΣ1991a001992a001993a001994a001995a001996a001997a001998a001999a00
y0 Less than 1 year104453104898105016104969104863104672104367103960103415
y1 1 year103617104012104090104078103990103859103241102518101708
y2 2 years105786105939105782105504105173104779104141103441102624
y3 3 years107008107377107447107392107272107118106745106254105683
y4 4 years113648113601113245112782112230111628110853109988109001
y5 5 years120189119819119106118275117359116388114911113318111604
y6 6 years124750123928122734121410120026118556116731114805112770
y7 7 years132820131260129306127212125046122807120107117308114396
y8 8 years139890137921135557133028130418127724124863121893118819
y9 9 years146104143541140533137392134143130824127654124393121014
y10 10 years153719150822147488143973140352136663132663128562124354
y11 11 years149854146973143666140186136625132970129129125172121104
y12 12 years151515149318146668143867140963137978134520130947127242
y13 13 years147797145911143578141096138508135830132349128756125019
y14 14 years152614151014148939146718144394141963139152136239133176
y15 15 years152990152160150888149479147942146294143650140869137927
y16 16 years155357155106154412153531152546151429149379147168144832
y17 17 years149392150497151190151711152120152397151705150813149762
y18 18 years152113153829155104156208157191158027157394156520155478
y19 19 years153628155713157300158702159953161062161211161148160900
y20 20 years155349158321160831163195165430167497168323168922169318
y21 21 years154020156295158140159845161418162864163155163198163020
y22 22 years160013161882163312164610165761166799167451167911168133
y23 23 years160597162666164354165870167285168558169119169439169523
ΣΥΝΟΛΟ334722333428033328686331103332910083268686323281331935423150822
ΜΑΘ.ΔΥΝ.202910420120991989169196408619376331909850187420718367631797497
% ΜΑΘ.ΔΥΝ61%60%60%59%59%58%58%58%57%
European Commission Eurostat > treePopulation by age on 1. January of each year
Πίνακας 4. Πλήθος παιδιών κάτω των 23 ετών κατ΄έτος από το 2000 - 2009
ΕΤΟΣ2000200120022003200420052006200720082009
y0 Less than 1 year102766101767101825103006104259105428107399111894111797117866
y1 1 year10079299977101665101674103240104530105660107641112137112055
y2 2 years1016979987399684101423101937103532104789105932107909112413
y3 3 years1049951037319957399407101739102294103870105128106272108206
y4 4 years1078751053621034639935499748102126102658104253105500106580
y5 5 years10978010826210531910333299702100151102489103025104610105807
y6 6 years110619108629108217105202103690100124100548102875103409104917
y7 7 years111366107975108484108066105567104109100511100922103256103720
y8 8 years115625111317107725108296108436105990104498100897101315103578
y9 9 years117480112679111086107594108676108874106381104903101297101655
y10 10 years120043116244112773111106107993109140109295106803105333101655
y11 11 years116919111840116391112910111522108499109601109759107259105703
y12 12 years123438119887112093116541113350112045108959110083110237107651
y13 13 years121191117695120005112125116982113862112507109431110553110637
y14 14 years129970125653117506119855112585117504114340112984109916110955
y15 15 years134850131939125353117177120290113134117991114833113485110322
y16 16 years142304139089131418124889117626120826113627118488115334113903
y17 17 years148523145976138531130864125360118157121314114116118981115760
y18 18 years154262154005145509137983131315125896118664121821114615119395
y19 19 years160408157803153392144974138443131842126391119158122318115064
y20 20 years169469170038157313152871145432138982132337126897119656122837
y21 21 years162595161102169510156828153366146000139492132855127420120253
y22 22 years168062166171160608169113157344153952146544140053133405128085
y23 23 years169340169266166045160407169643157990154523147138140664134124
ΣΥΝΟΛΟ3104369304628029734882904997285824528049872764388273188927066782693141
ΜΑΘ.ΔΥΝ.1756370171119016604101615940158309415583111540725153094015196001515658
% ΜΑΘ.ΔΥΝ57%56%55,8%55,6%55,4%55,6%55,7%56,0%56,14%56,28%
European Commission Eurostat > D Population by age on 1. January of each year
Πίνακας 5. Μαθητικό δυναμικό, αριθμός Εκπαιδευτικών και αριθμός σχολικών μονάδων το 2006 σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (στοιχεία ΥΠΕΠΘ).
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΜΑΘΗΤΕΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
137059
11083
5724
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
603108
55237
5609
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
318195
39854
1880
ΛΥΚΕΙΟ
325865
40635
1752

ΣΥΝΟΛΟ
1384227
146809
14965

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αντιστοιχούν:
9,4 Μαθητές /τριες ανά Eκπαιδευτικό.
92.5 Μαθητές /τριες ανά Σχολική μονάδα